Kijk mee met 50 jaar AKJ

Op 20 juli 2021 bestaat het AKJ 50 jaar. Dit vieren we graag samen met jou! Op deze jubileumwebsite lees je het komende jaar verhalen, blogs en interviews van en met betrokkenen bij het AKJ. We kijken terug, maar ook vooruit. Want zo lang het nodig is, blijven we opkomen voor iedereen die te maken krijgt met jeugdhulp.

1971-1980

Ontstaan van het AKK

Sinds de oprichting van het AKK in 1971 komen we op voor de belangen én rechten van ouders en jongeren. We nemen je graag mee onze geschiedenis in; hoe begon het 50 jaar geleden? Je ziet het in onze digitale tijdlijn.

1971 – De oprichting van het AKK

Twee vaders richtten samen in 1971 het Adviesburo Kinderbescherming Konflikten (AKK) in Amsterdam op. De twee mannen voelden zich niet goed geholpen door de kinderbescherming

Lees het hele verhaal

1975 – Medewerkers en meer locaties

Het AKK zet een volgende stap op weg naar een professionele organisatie.

Lees het hele verhaal

De focus en doelstellingen, toen en nu

In de beginjaren hield het AKK zich alleen bezig met klachten van ouders en verzorgers over de kinderbescherming of dreigende maatregelen van de kinderbescherming

Lees het hele verhaal

1976: eerste uitgave van een periodiek

Via praktijkverhalen, concrete resultaten en cijfers kon AKK mooi laten zien wat ze deden. In 1976 verscheen het eerste periodiek.

Lees het hele verhaal

Eind jaren ‘70: AKK discussieert en protesteert mee

Natuurlijk had het AKK met het beleid van de overheid te maken. Waar ze het in de jaren ‘70 zeker niet altijd mee eens waren. Het AKK ging protesteren, en meedoen met acties.

Lees het hele verhaal
1981-1990

Landschap jeugdzorg verandert

In de jaren ‘80 zien we het landschap van de jeugdzorg veranderen. Er komt meer regelgeving. Wat betekende dit voor ons werk?

1982 – Meer focus op de klacht

Begin jaren ’80 kwam er meer aandacht voor het klachtrecht. Daarmee kreeg ook het AKK een steviger positie en meer daadkracht.

Lees het hele verhaal

1983 – Publicatie ‘zwartboek’

De rapportage en dossiervorming in de kinderbescherming is niet goed geregeld. Daarover verschijnt een boek.

Lees het hele verhaal

1989 – AKK start Buro Klacht en Ondersteuning

Het AKK start een pilot die zich op klachten én op jongeren richt.

Lees het hele verhaal

Eind jaren ’80 – Jongeren in het vizier

Er is duidelijk onvrede, ook onder jongeren. Maar zij kloppen zelf nog niet massaal op de deur van het bureau. Het is tijd voor verandering.

Lees het hele verhaal
1990-2000

Van kinderbescherming naar jeugdhulp

Tijd voor verandering. Het AKK verandert van naam en legt de focus op de hele jeugdzorg. Hoe kunnen wij nog meer jongeren en ouders of verzorgers bereiken en helpen?

2001: Professionaliseren

Begin jaren 90 bereiken we nog weinig jongeren. Jongeren hadden destijds nog weinig kennis over hun rechtspositie en inzicht in waarover zij mochten klagen.

Lees het hele verhaal

1992: Het AKK wordt AKJ

Op 13 november 1992 verdwijnt ‘Kinderbescherming’ uit onze naam. Het AKK heet vanaf dan: Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulpverlening (AKJ).

Lees het hele verhaal
2001-heden

Het AKJ van nu

Houd de tijdlijn in de gaten voor updates! In de tussentijd ook anderen aan het woord, over hun ervaringen met het AKJ.

Interview met Lisa Westerveld

Precies vandaag bestaat het AKJ 50 jaar! Speciaal daarom hielden we een interview met Lisa Westerveld, woordvoerder jeugdzorg van Groen Links.

Lees het hele verhaal

2015: De Jeugdwet en WMO

In 2015 is het vertrouwenswerk onderdeel van de Jeugdwet en WMO (Veilig Thuis). De rechten van jongeren en ouders/verzorgers worden duidelijker omschreven.

Lees het hele verhaal

De pijnlijke casus van Evory

Evory (34) is een alleenstaande moeder met drie kinderen. Vijf jaar geleden raakte het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) betrokken bij een traject voor haar jongste kind.

Lees het hele verhaal

“Het eerste contactmoment is voor ons ontzettend belangrijk”

AKJ collega Teresa heeft een korte blog geschreven over het werk als vertrouwenspersoon. Wat doet ze eigenlijk op een dag?

Lees het hele verhaal

2015 – Vertrouwenswerk landelijk geregeld

In 2015 werd jeugdzorg de verantwoordelijkheid van gemeenten. Sindsdien voert het AKJ het vertrouwenswerk samen met Zorgbelang uit. Eric Verkaar van Zorgbelang Inclusief blikt terug. 

Lees het hele verhaal

“Er moet iemand zijn die naast je staat”

Interview met Corrie Noom, voorzitter van de raad van toezicht.

Lees het hele verhaal